Esteu interessats en fer colònies del 4 al 6 de Setembre?

Registrar-se

Dades de la Mare / Pare / Tutora / Tutor

Indican's les teves dades com a representant legal dels infants que volen accedir al Casal Artístic.

INFANTS

Nom dels infants que voldràs inscriure al Casal Artístic