Esteu interessats en fer colònies del 4 al 6 de Setembre?

Horari

9:00 a 9:30h

Benvinguda i tria lliure dels dos ambients del dia

9:30 a 10:30h

Realització del primer ambient escollit

10:30 a 11:00h

Esmorzar / Joc Lliure

11:00 a 12:00h

Realitzar el segon ambient escollit

12:00 a 13:00h

Jocs lliures

13:00 a 15:00h

Espai migdia

Piscina

Els dies que anem a la Piscina, hi anirem de 09:15 a 12:15h