3a quota del pagament

3a quota per als que hagueu escollit el fraccionament del pagament.