Música i Dansa Moderna

Els infants de primària, enguany veuran la música d’una altra manera, mentre que els d’infantil seguiran construint els seus propis instruments. A més a més tindran a l’especialista, amb qui jugaran amb tota mena d’instruments.