Com acceptar les condicions SARS-CoV2?

Us penjem un vídeo de com acceptar les condicions SARS Cov2.